Regulamin

Re-krea.com to strona obsługiwana przez Olgę Baścik. Prowadzimy działalność nierejestrowaną w oparciu o Art. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Adres naszej siedziby to: Hecznarowice ul. Stawowa 41 43-330 Wilamowice. Administratorem danych osobowych jest Olga Baścik, właścicielka Re-krea.

Definicje:

Regulamin: – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym re-krea.com;

sklep internetowy www.re-krea.com

Sprzedawca – Olga Baścik Hecznarowice ul. Stawowa 41 43-330. Tel. +48 506973019, e-mail: info@re-krea.com;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji konta w sklepie internetowym re-krea.com celem dokonania zakupu produktu;

Produkt/Produkty – biżuteria wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu autorstwa Olgi Baścik.
Przepisy prawa – ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827); Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000)

Informacje o Produktach

Wszystkie oferowane w Sklepie Produkty są wykonane w oparciu o projekty autorstwa Olgi Baścik i podlegają ochronie praw autorskich. Produkty są wykonane ręcznie, z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu takich jak dętki, łańcuchy rowerowe, kable elektryczne, tekstylia. Przy wykonywaniu Produktów wykorzystywane są – oprócz materiałów pochodzących z recyklingu – metale takie jak stal nierdzewna, mosiądz i stopy żelaza.
Ze względu na fakt, że Produkty wykonywane są ręcznie, Sprzedawca dopuszcza możliwość niewielkich różnic między egzemplarzem prezentowanym na naszej stronie internetowej, a egzemplarzem zakupionym przez Klienta.

Cena

Ceny Produktów prezentowanych na stronie nie obejmują kosztów przesyłek. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, jak również prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie bez wcześniejszych powiadomień.

Składanie zamówień

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu. Klient celem zakupu Produktu, składa ofertę jego nabycia, wypełniając formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. Umowę sprzedaży Produktu uważa się za zawartą z dniem wysłania przez Sprzedawcę e-maila na adres internetowy Klienta, potwierdzającego wysłanie zamówionego Produktu. Klient może odstąpić od złożonego zamówienia lub go zmienić do chwili zawarcia Umowy.

Termin realizacji zamówienia i dostawa.

Realizacja zamówienia następuje najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku Produktów specjalnych, wykonanych na zamówienie czas realizacji może być dłuższy. Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę do Klienta listem poleconym priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Czas dostarczenia przesyłki do Klienta na terenie Polski wynosi około 7 dni roboczych. Do krajów UE około 10 dni roboczychDo USA, Kanady około 15 dni roboczych.

Cła i podatki importowe

Uwaga: w zależności od kraju zamieszkania Klienta, mogą wystąpić opłaty lokalne (podatek od sprzedaży, cło).
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty celne i importowe, ani za opóźnienia w dostawie z nich wynikające.

Reklamacje

W razie wystąpienia w Produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo złożyć reklamację. W celu złożenia reklamacji Klient musi pisemnie powiadomić Sprzedawcę o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz odesłać Produkt na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej. W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania Produktu.
W takim wypadku Klient musi powiadomić Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy i odesłać Produkt na adres Sprzedawcy na własny koszt.
Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rzecz Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
Produkty wykonane na zamówienie nie podlegają wymianie ani zwrotom.

Copyright

Wszystkie produkty sprzedawane przez Re-krea są chronione prawami autorskimi Olgi Baścik. Nie zezwala się na powielanie lub wykorzystanie do celów komercyjnych logo, zdjęć, nazw produktów, projektów i jakichkolwiek innych materiałów pokazanych na stronie internetowej Re-krea. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Kontakt

Wszelie pytania dotyczące Regulaminu należy kierować na adres info@re-krea.com

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
%d bloggers like this: